Zahradní zemina se slouží coby vegetační vrstva pro založení zeleně. Zemina se užívá pro založení trávníků, zahrad, záhonů, a to obvykle ve vrstvě do 30 cm. Námi nabízená zemina pochází ze staveb, odkud vykupujeme výlučně kvalitní ornici. Tu následně pro dosažení žádoucích vlastností mísíme s pískem a kompostem. Sypká zemina se snadno rozprostírá, čímž vytváří ideální podklad pro růst rostlin, ať dřevin, rostlin okrasných, užitkových či jiné zeleně.

 

Skladování a prodej zahradní zeminy

Využíváme skladování na deponii, kde je zemina uložena po dobu přibližně 2 let. V případě nutnosti můžeme zeminu taktéž skladovat v krytých skladovacích prostorách. Tak dokážeme našim klientům její výsledné vlastnosti vždy garantovat, nedochází například ke změně vlhkosti.

Zeminu dodáváme volně loženou, což nám umožňuje našim zákazníkům nastavit výhodnější cenové podmínky oproti balení zeminy v pytlích. Kontejner přistavíme na požadované místo, kde dle přání našeho klienta zeminu v příslušném množství složíme.

 

Prodej mulčovací kůry

Mulčovací kůra slouží primárně k ochraně půdy a brání rozrůstání plevele. Mulčovací kůru vyrábíme výhradně z prémiových dřevin – modřín/smrk/borovice ve frakci 0-40 mm nebo 0-80 mm.


Společnost Táborský s.r.o. nabízí též služby v oblasti autodopravy a přepravy materiálů. Vlastní technika spolu s velkoobjemovými kontejnery nám umožňuje zajistit taktéž přepravu zeminy a dalších sypkých materiálů, a to v rámci Prahy a blízkého okolí.

 

Ceny zeminy a mulčovací kůry:

Odvoz výkopové zeminy

Nabízíme rovněž odvoz výkopové zeminy například ze staveb. Zajistíme uložení zeminy a kamení na naší skládce. Výkopovou zeminu lze dále využít na rekultivaci krajiny nebo na dorovnání vzniklých terénních nerovnosti.

Cena:

Dále nabízíme přepravu: