mulčovací kůra

Mulčovací kůra

Nabízíme prodej a dopravu mulčovací kůry.

zahradní zemina

Zahradní zemina

Nabízíme prodej a dopravu zahradní zeminy

doprava

Autodoprava

Poskytujeme autodopravu materiálu a kontejnery

recyklace

Recyklace

Zajistíme recyklaci odpadu i uložení na skládku

Zahradní zemina

Zahradní zemina se slouží coby vegetační vrstva pro založení zeleně. Zemina se užívá pro založení trávníků, zahrad, záhonů, a to obvykle ve vrstvě do 30 cm. Námi nabízená zemina pochází ze staveb, odkud vykupujeme výlučně kvalitní ornici. Tu následně pro dosažení žádoucích vlastností mísíme s pískem a kompostem. Sypká zemina se snadno rozprostírá, čímž vytváří ideální podklad pro růst rostlin, ať dřevin, rostlin okrasných, užitkových či jiné zeleně.

Mulčovací kůra

Mulčovací kůra slouží primárně k ochraně půdy a brání rozrůstání plevele. Mulčovací kůru vyrábíme výhradně z prémiových dřevin – modřín/smrk/borovice ve frakci 0-40 mm nebo 0-80 mm.

Doprava a Technika

Náš vozový park vám pomůže usnadnit realizaci staveb, rekonstrukcí, demolic nebo úpravu zahrady.

K dispozici máme vlastní nákladní auta a nakladače s kontejnery. Celkem pro svoje zákazníky můžeme zajistit více než 40 ks různých typů. Na přání připravíme kontejnery velkoobjemové i úzké (chodníkové). Nejběžnější typ kontejneru je ten s pevnými bočnicemi, který se používá především pro odvoz odpadu a suti.